1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu internetowego CentrumRowerowe.pl, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkowników.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.
  Definicje
  Terminy użyte w Polityce prywatności oznaczają:
 1. Administrator –DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17, 85-145 Bydgoszcz, do Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod sygnaturą BY.XIII NS-REJ.KRS/16419/17/789, NIP: 9532658437 oraz REGON: 363292435;
 2. Sklep – prowadzony przez Administratora w języku polskim sklep internetowy funkcjonująct pod adresem www.centrumrowerowe.pl;
 3. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.centrumrowerowe.pl oraz wszelkie jej podstrony;
 4. Strony – Administrator i Użytkownik;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie w sposób wskazany w odpowiednim Regulaminie lub bez rejestracji dokonuje zakupu w Sklepie.
  Ochrona danych osobowych
 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, zostały zarejestrowane w rejestrach zbiorów danych osobowych prowadzonych przez GIODO.
 3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.
  1. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  2. imię i nazwisko
  3. numer telefonu
  4. adres email
  5. adres zamieszkania
  6. adres do korespondencji
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług i sprzedaży towarów Administratora Użytkownikom oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji i w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.
  Informacje handlowe
 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia Sklepu.
  Uprawnienia Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych, o których mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
  Szyfrowanie danych
 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.
 2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.
  Techniczna ochrona danych
 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
 3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  Polityka cookies
 1. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem.
 3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:
  1. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego Sklepu;
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);
  7. informacje o przeglądarce użytkownika.
 4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
 5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. W Sklepie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:
  1. cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
  2. cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
  3. cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników
  4. cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy
  5. cookies powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu
 7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
  Kontakt
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail info@centrumrowerowe.pl
4.7 /5
95% klientów poleca ten sklep
19 511 opinii od 2009 roku